Elszámolás és forintosítás: Mi a teendőm, ha megkaptam az elszámolási értesítő levelet?

elszámolás és forintosításAmíg meg nem kaptuk a tértivevényes elszámoló levelet, gyakorlatilag nem sok teendőnk van (Kattints ide ha szeretnéd tudni, hogy ez mi lehet). Csak az elszámolási értesítő levélből fog kiderülni, hogy mekkora összeggel és hogyan számolt el velünk a bankunk. A bankot sem érdemes zaklatni, hiszen ők sem fognak tudni az elszámolási értesítő levél kiküldése előtt segíteni.

Várjunk tehát türelemmel, ha még nem csöngetett a postás a tértivevényes küldeménnyel, hiszen a pénzügyi intézmények 2015. április 30-ig kell postára adniuk a leveleket. A hatalmas operációs feladat és hosszú átfutás miatt, sok ügyfélnek biztosan csak a hónap végén postázza a bankja a levelet.

A sok százezer levél miatt a postai forgalom is jelentős lesz, így sokan csak május első hetében vehetik majd kézbe a leveleket. És ne feledjük, hogy most csak a deviza alapú hitelekkel történik meg az elszámolás, tehát akinek csak forint vagy deviza hitele (devizában folyósított és devizában törlesztett) van/volt, az csak szeptember végén fogja az elszámoló leveleket megkapni!

Addig is érdemes a Bankok honlapját figyelni, ahol minden lényeges információ elérhető. A vonatkozó jogszabály ugyanis részletes tájékoztatási kötelezettséget ír elő a bankoknak, így többek között a honlapon azt is meg fogjuk tudni nézni, ha az elszámolási értesítő levelek kiküldését a bank befejezte.

Amikor elérkezik a várva várt pillanat és kézhez vesszük az elszámolási értesítő levelet, az a legfontosabb, hogy azt figyelmesen átolvassuk. Az értesítő levélből az elszámolással kapcsolatos minden fontos információt megtudhatunk. Ha pedig véletlenül ez nem lenne elegendő, akkor részletesebb tájékoztatót is kérhetünk, mely az elszámolás során figyelembe vett összes adatot – ez alatt sokszor tízoldalnyi adattömeget kell érteni – tartalmazni fogja.

Az elszámolási értesítő levél külön kiemelve azt is tartalmazza, hogy milyen tennivalóink lehetnek, illetve azt is megtudhatjuk belőle, milyen felülvizsgálati, jogorvoslati lehetőségekkel élhetünk, ha szeretnénk.

Az elszámolási értesítő levél formátumát, felépítését és tartalmát szintén jogszabály határozza meg, melyet az összes banknak alkalmaznia szükséges. A formátumtól eltérni, gyakorlatilag nem lehet. Természetesen ennek ellenére is különbözni fognak az egyes értesítő levelek, hiszen a bankoknak számos szerződéstípust, sok eltérő szerződéses feltételt és különböző hiteltörténetet kell megjeleníteniük.

A legtöbb ügyfél valószínűleg elégedett lesz a bankok elszámolásával és ezért külön teendője sem lesz. Az elszámolás ugyanis a legtöbb esetben külön kérés nélkül, automatikusan megtörténik. Van viszont néhány speciális helyzet, amire azért érdemes odafigyelni.

1.) Mit tegyek, ha nem kaptam elszámolási értesítő levelet?

A legtöbb esetben ez akkor fordulhat elő, ha a bank nem a jó címre küldi a levelet. Ezért nagyon fontos, hogy az értesítési címünkben bekövetkezett változást még az elszámolás megtörténte előtt bejelentsük. Utólag is felkereshetjük a bankfiókot és az új címünk megadása mellett kérhetjük az értesítő levél postázását.

A bankoknak a 2009. július 27-ét megelőzően megszűnt kölcsönszerződésekkel nem kell elszámolniuk. Ezért értesítő levelet sem küldenek róla. Ellenben, ha ebből a megszűnt szerződésből eredően még követelés áll fenn velünk szembe (mert például egy másik hitellel kiváltottuk), vagy a követelést egy követeléskezelő próbálja/próbálta érvényesíteni velünk szemben, akkor külön nyilatkozattal kérhetjük az elszámolás elkészítését. A nyilatkozattételre azért van szükség, mert a bankok a saját rendszereikből nem tudhatják ezt az információt.

Ahogy korábban írtuk, ezen elszámolási időszak most csak a deviza alapú (devizában folyósított és forintban törlesztett) hiteleket érinti. Ha nem ilyen hitelünk van/volt, akkor csak szeptember végén fog érkezni a várva várt levél!

2.) Mi tegyek, ha nem rendelkezem a banknál élő bankszámlával?

Gyakran előfordulhat, hogy az elszámolásban érintett kölcsönszerződés már megszűnt és az adott banknál nem rendelkezünk bankszámlával. Ekkor az elszámolás miatt történő kifizetéshez nyilatkoznunk szükséges, hogy milyen bankszámlára kérjük az összeget, avagy a bankfiókban szeretnénk azt készpénzben felvenni. Ezen nyilatkozatot személyesen a bankok fiókjaiban lehet megadni. Lízingcégeknél előfordulhat, hogy ezen nyilatkozatot postai úton is meg lehet tenni, mivel ezen pénzügyi intézményeknek általában nincs saját fiókhálózata.

3.) Mit tegyek, ha örökös vagyok?

A bankok az örökössel is elszámolnak, amennyiben az elszámolásban érintett szerződés adósa elhunyt. Az elszámolásnak természetesen előfeltétele, hogy erről a banknak tudomása legyen, így be kell jelentenünk.

Amennyiben az elszámolás alapján a banknak kifizetési kötelezettsége keletkezik, úgy a kifizetés teljesítéshez póthagyatéki eljárást kell kezdeményeznie az örökösnek. A kifizetés a jogerős póthagyatéki végzés bankfiókban történő benyújtását követően történik meg.   

4.) Mit tegyek, ha a Nemzeti Eszközkezelő programban vagyok érintett

Amennyiben a felajánlásunk alapján az ingatlanunkat a Nemzeti Eszközkezelő vásárolta neg, úgy nem számíthatunk elszámolási értesítő levélre, illetve az elszámolással kapcsolatos teendőnk sincs.

5.) Mi tegyek, ha a tartozást követeléskezelő érvényesíti?

Abban az esetben, ha az elszámolásban érintett kölcsönszerződésünk a Banknál megszűnt, de az abból fennálló tartozást egy követeléskezelő érvényesíti, úgy a követeléskezelő fog velünk elszámolni.  Ilyenkor a bank az elszámolást az engedményezés időpontjáig készíti el, melynek eredményéről értesítő levelet is küld.

Az elszámolási értesítő levéllel kell a követeléskezelőt felkeresni és nyilatkozatban kérni, hogy számoljon el velünk (azaz nem a bank fog elszámolni!).

6.) Mit tegyek, ha nem szeretném, hogy a kölcsönszerződésem forintosítva legyen?

A jogszabály alapján a deviza alapú jelzálogkölcsönök az elszámolás során automatikusan forintosításra is kerülnek. Ellenben külön nyilatkozattal, az értesítő levél kézhezvételét követő 30 napon belül kérhetjük, hogy a forintra történő átváltás és az ahhoz kapcsolódó új forint alapú kamat beállítása mellőzésre kerüljön. Ez nem automatikusan történik, ugyanis a deviza alapú hitellé történő „visszaalakítás” igen szigorú törvényi feltételekhez kötött. Így a bankok gyakorlatilag egy egyszerűsített bírálatot kell, hogy elvégezzenek, amelyhez meghatározott dokumentumokat is be kell nyújtani.

Nemcsak a forintosított és élő hitelszerződés, de a felmondott deviza kölcsönszerződésből eredő, forintra átváltott késedelmes tartozás visszaváltását is kérhetjük.

7.) Mit tegyek, ha nem értek egyet az elszámolással?

Amennyiben az elszámolást vitatjuk, úgy panasszal élhetünk a bankunk felé. Fontos, hogy a panasz során pontosan jelezni kell, hogy mivel nem értünk egyet és kérjük annak felülvizsgálatát. Azzal a bankok nem fognak tudni mit kezdeni, ha pusztán keveselljük az elszámolt összeget.

A panaszt az elszámolási értesítő levél kézbesítését követő 30 napon belül, írásban tehetjük meg. Erre a banknak 60 napon belül kell majd válaszolnia. Amennyiben akadályoztatva voltunk és ezt igazoljuk, úgy a 30 nap az akadályoztatás megszűnésétől számítódik, azonban ekkor sem lehet későbbi, mint a panasz benyújtására nyitva álló határidőt követő 90-ik nap. Fontos, hogy ezeket a határidőket figyeljük, mert ha kicsúszunk, úgy az elszámolás a jogszabály alapján elfogadottnak tekintendő.

Előfordulhat, hogy a bank panaszunkra adott válaszával sem leszünk elégedettek. Ilyenkor a Pénzügyi Békéltető Testülethez fordulhatunk, szintén szigorú határidők és a banki honlapokon közzétett formanyomtatványt mellékelve.

Légy pozitív! Fejleszd és érezd jól magad!

Legfontosabb tudnivalók a pénzügyekről egyszerűen. A pénz, a hitel, a megtakarítás és a biztosítás használati útmutatója.

error: Content is protected !!